150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 – Phần 1: Luật

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 dùng cho học viên thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng A1. Được chia làm 3 phần. Phần 1 gồm 80 câu, từ câu 1 đến câu 80. Gồm: luật giao thông căn bản, các khái niệm và các quy tắc khi tham gia giao thông.

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 - Phần 1

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 – Phần 1

Chúng ta sẽ bắt đầu vơi phần 1. Với mỗi câu hỏi, để xem đáp án bạn click vào chữ “Xem đáp án” bên dưới  nội dung câu hỏi.

150 Câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 – Phần 1: Luật

Câu 1:
1

Xem đáp án

Câu 2:
2

Xem đáp án

Câu 3:
4

Xem đáp án

Câu 4:
5

Xem đáp án

Câu 5:
7

Xem đáp án

Câu 6:
8

Xem đáp án

Câu 7:
9

Xem đáp án

Câu 8:
12

Xem đáp án

Câu 9:
13

Xem đáp án

Câu 10:
14

Xem đáp án

Câu 11:
16

Xem đáp án

Câu 12:
17

Xem đáp án

Câu 13:
19

Xem đáp án

Câu 14:
22

Xem đáp án

Câu 15:
24

Xem đáp án

Câu 16:
25

Xem đáp án

Câu 17:
26

Xem đáp án

Câu 18:
27

Xem đáp án

Câu 19:
28

Xem đáp án

Câu 20:
29

Xem đáp án

Câu 21:
30

Xem đáp án

Câu 22:
31

Xem đáp án

Câu 23:
32

Xem đáp án

Câu 24:
35

Xem đáp án

Câu 25:
36

Xem đáp án

Câu 26:
38

Xem đáp án

Câu 27:
39

Xem đáp án

Câu 28:
45

Xem đáp án

Câu 29:
46

Xem đáp án

Câu 30:
47

Xem đáp án

Câu 31:
48

Xem đáp án

Câu 32:
50

Xem đáp án

Câu 33:
52

Xem đáp án

Câu 34:
53

Xem đáp án

Câu 35:
54

Xem đáp án

Câu 36:
55

Xem đáp án

Câu 37:
56

Xem đáp án

Câu 38:
57

Xem đáp án

Câu 39:
58

Xem đáp án

Câu 40:
59

Xem đáp án

Câu 41:
60

Xem đáp án

Câu 42:
61

Xem đáp án

Câu 43:
65

Xem đáp án

Câu 44:
67

Xem đáp án

Câu 45:
68

Xem đáp án

Câu 46:
70

Xem đáp án

Câu 47:
71

Xem đáp án

Câu 48:
80

Xem đáp án

Câu 49:
83

Xem đáp án

Câu 50:
84

Xem đáp án

Câu 51:
85

Xem đáp án

Câu 52:
86

Xem đáp án

Câu 53:
87

Xem đáp án

Câu 54:
88

Xem đáp án

Câu 55:
89

Xem đáp án

Câu 56:
91

Xem đáp án

Câu 57:
92

Xem đáp án

Câu 58:
97

Xem đáp án

Câu 59:
98

Xem đáp án

Câu 60:
99

Xem đáp án

Câu 61:
100

Xem đáp án

Câu 62:
101

Xem đáp án

Câu 63:
102

Xem đáp án

Câu 64:
103

Xem đáp án

Câu 65:
105

Xem đáp án

Câu 66:
112

Xem đáp án

Câu 67:
113

Xem đáp án

Câu 68:
117

Xem đáp án

Câu 69:
126

Xem đáp án

Câu 70:
127

Xem đáp án

Câu 71:
130

Xem đáp án

Câu 72:
131

Xem đáp án

Câu 73:
133

Xem đáp án

Câu 74:
134

Xem đáp án

Câu 75:
136

Xem đáp án

Câu 76:
186

Xem đáp án

Câu 77:
188

Xem đáp án

Câu 78:
193

Xem đáp án

Câu 79:
194

Xem đáp án

Câu 80:
197

Xem đáp án

Kết thúc phần 1 của bộ 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1. Các bạn hãy ôn tập kỹ trước khi qua phần tiếp theo.

Tìm kếm: 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 phần 1.

150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 – Phần 1: Luật
4.32 (86.3%) 200 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *