150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 – Phần 3: Sa Hình

Đây là phần cuối cùng của bộ 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1. Phần này bao gồm các câu hỏi liên quan đến sa hình, từ câu 116 đến câu 150. Trong phần này hơi khó hơn các 2 phần trước. Để làm được phần này, các bạn cần lưu ý phương pháp nhường đường trên sa hình theo thứ tự sau:

  1. Xe nào vào giao lộ trước thì đi trước.
  2. Xe ưu tiên: cứu hỏa > quân sự > công an > cứu thương.
  3. Theo đường ưu tiên: xe trên đường ưu tiên đi trước.
  4. Các xe cùng cấp:
    1. Nhường xe bên phải (xe nào bên phải không vướng thì đi trước).
    2. Dựa trên hướng chạy: xe rẽ phải > xe đi thẳng > xe rẽ trái.

Để hiểu rõ hơn về quy tắc này, chúng ta cùng nhau làm các câu hỏi bên dưới nhé!

Ngoài ra, sau khi học xong, bạn đừng quên vào đây để kiểm tra lại kiến thức:

Phần mềm: thi bằng lái xe máy A1 online

Đăng ký: thi bằng lái xe A1

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 - Phần 3: Sa hình

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 – Phần 3: Sa hình

150 Câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 – Phần 3: Sa Hình

Câu 116:
356

Xem đáp án

Câu 117:
359

Xem đáp án

Câu 118:
361

Xem đáp án

Câu 119:
362

Xem đáp án

Câu 120:
364

Xem đáp án

Câu 121:
368

Xem đáp án

Câu 122:
369

Xem đáp án

Câu 123:
372

Xem đáp án

Câu 124:
373

Xem đáp án

Câu 125:
374

Xem đáp án

Câu 126:
375

Xem đáp án

Câu 127:
376

Xem đáp án

Câu 128:
377

Xem đáp án

Câu 129:
378

Xem đáp án

Câu 130:
379

Xem đáp án

Câu 131:
386

Xem đáp án

Câu 132:
389

Xem đáp án

Câu 133:
394

Xem đáp án

Câu 134:
396

Xem đáp án

Câu 135:
397

Xem đáp án

Câu 136:
398

Xem đáp án

Câu 137:
407

Xem đáp án

Câu 138:
408

Xem đáp án

Câu 139:
409

Xem đáp án

Câu 140:
412

Xem đáp án

Câu 141:
417

Xem đáp án

Câu 142:
422

Xem đáp án

Câu 143:
425

Xem đáp án

Câu 144:
428

Xem đáp án

Câu 145:
429

Xem đáp án

Câu 146:
430

Xem đáp án

Câu 147:
431

Xem đáp án

Câu 148:

Xem đáp án

Câu 149:
436

Xem đáp án

Câu 150:
437

Xem đáp án

Kết thúc quá trình ôn tập 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1. Để kiểm tra khả năng bạn hãy vào phần mềm thi bằng lái xe máy A1 online để luyện tập.

Xem lại 2 phần trước:

Chúc các bạn ôn tập tốt và thi đạt điểm cao!

 

150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 – Phần 3: Sa Hình
4.26 (85.26%) 38 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *