THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 ONLINE

ÔN TẬP THỰC HÀNH LÁI XE TRONG SA HÌNH

BỘ ĐỀ THI BẰNG LÁI XE MÁY A1

Bộ đề thi bằng lái xe máy A1 được chia thành 8 đề, mỗi đề có 20 câu, mỗi câu có từ 2 đến 4 ý để trả lời. Cho phép chọn nhiều ý trả lời đúng, tối đa là 2.

Số câu cần đạt: 16 câu trở lên.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Lưu ý: Khi bạn trả lời đúng tất cả 8 đề thi cũng có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi tài liệu ôn tập thi bằng lái xe máy A1.

Chọn đề thi: