Category Archives: THỰC HÀNH

Bài Thi Lái Xe Ô Tô Trong Sa Hình

1. Bài thi số 01: Xuất Phát

2. Bài thi số 02: Nhường đường cho người đi bộ

3. Bài thi số 03: Dừng xe trên dốc

4. Bài thi số 04: Vệt bánh xe trên đường vuông góc

5. Bài thi số 05: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 1

6. Bài thi số 06: Đường vòng quanh co

7. Bài thi số 07: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 2

8. Bài thi số 08: Cho xe vào nơi đỗ

9. Bài thi số 09: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 3

10. Bài thi số 10: Khi qua đường ray xe lửa

11. Bài thi số 11: Thay đổi số và tốc độ trên đường

12. Bài thi số 12: Xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm

13. Bài thi số 13: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 4

14. Bài thi số 14: Kết thúc