Menu Đóng

Chính sách bảo mật

I. Chính sách bảo mật

Dạy Lái Xe An Toàn luôn tôn trọng sự riêng tư của khách. Do đó, chúng tôi cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Khái niệm “thông tin cá nhân” trong tài liệu này được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email mà khách hàng cung cấp.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều được trình bày trong chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng

Bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin trên trang web này, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua điện thoại, email, tin nhắn và tuân theo luật định hiện hành.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Không mua bán, phán tán thông tin bạn để lại trên web với bất kỳ lý do gì.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác

Một số dịch vụ của chúng tôi có liên quan đến các đơn vị khác trong chuỗi cung ứng dịch vụ. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Sự an toàn

Chúng tôi áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu. Tránh bị đánh cấp thông tin trong quá trình dữ liệu của bạn truyền về máy chủ.

5. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

6. Điều chỉnh thông tin thu thập

Chúng tôi sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

7. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Chúng tôi từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

8. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

9. Việc thay đổi quy định

Chúng có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

II. Chính sách đổi trả dịch vụ

1. Đổi dịch vụ

Khi bạn đăng ký dịch vụ trên website này, vì một lý do gì đó, bạn có thể chọn nhầm dịch vụ bạn muốn. Trong trường hợp này, nếu bạn chưa thanh toán, bạn hoàn toàn có quyền đăng ký lại. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn để xác minh lại dịch vụ bạn thật sự muốn đăng ký.

Nếu đã đăng ký và thanh toán trực tiếp tại văn phòng ghi danh, bạn hãy liên hệ hotline 0868 600 300 để nhận được hướng dẫn đổi dịch vụ.

2. Trả dịch vụ

Vì một lý do gì đó, bạn muốn kết thúc dịch vụ. Chúng ta có các trường hợp sau:

Nếu dịch vụ bạn đăng ký mà chưa được triển khai từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục kết thúc dịch vụ và hoàn phí mà không cần trình bày lý do.

Nếu dịch vụ bạn đăng ký đã được triển khai, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ thiệt hại và hoàn phí sau khi đã trừ đi thiệt hại. Trong trường hợp, mức độ thiệt hại không đáng kể, chúng tôi sẽ hoàn phí 100%.

Nếu dịch vụ bạn đăng ký đã được triển khai nhưng do các yếu tố rủi ro ngoài ý muốn (như thiên tai, dịch bệnh, nhà nước thay đổi quy trình,…) thì bạn cần kiên nhẫn và hợp tác để dịch vụ tiếp tục được tiến hành. Không thể hoàn phí trong trường hợp này.

Call Now Button