THI BẰNG LÁI XE B2 ONLINE

CẤU TRÚC ĐỀ THI BẰNG LÁI XE B2

Đề thi bằng lái xe B2 có 22 đề, mỗi đề có 30 câu, mỗi câu có từ 2 đến 4 ý để trả lời. Cho phép chọn nhiều ý trả lời đúng, tối đa là 2.

Cấu trúc của 1 đề thi: 9 câu biển báo giao thông, 9 câu giải sa hình, 9 câu luật giao thông và các quy tắc khi tham gia giao thông, 1 câu kinh doanh vận tải, 1 câu kỹ thuật lái xe và sửa chữa cơ bản, 1 câu đạo đức của người lái xe.

Số câu cần đạt: 26 câu trở lên.

Thời gian làm bài: 20 phút.

Lưu ý: Khi bạn trả lời đúng tất cả các đề thi cũng có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 450 câu hỏi tài liệu ôn tập giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Chọn đề thi: