Trường Dạy Lái Xe

NỘI DUNG ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

Lý Thuyết Chung

 • Bài 1: Các khái niệm, quy tắc luật giao thông đường bộ Việt Nam.
 • Bài 2: Cấu tạo và kỹ thuật lái xe.
 • Bài 3: Kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.
 • Bài 4: Đạo đức, văn hóa khi tham gia giao thông.
 • Bài 5: Biển báo giao thông đường bộ Việt Nam.
 • Bài 6: Xử lý các tình huống giao thông trong sa hình.

Thực Hành Lái Xe Ô Tô

 • Bài 1: Làm quen các thành phần xe ô tô
 • Bài 2: Khởi động, xuất phát
 • Bài 3: Tăng giảm số, tăng giảm ga
 • Bài 4: Xử lý các tình huống dừng xe
 • Bài 5: Dừng và khởi hành ngang dốc
 • Bài 6: Ghép xe vào nơi đỗ (ghép dọc, ghép ngang)
 • Bài 7: Đi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc
 • Bài 8: Đi vào đường vòng quanh co
 • Bài 9: Kỹ thuật lái xe qua nơi đông dân cư
 • Bài 10: Kinh nghiệm lái xe tổng hợp