Menu Đóng

200 câu hỏi thi bằng lái xe A1 – Phần 3: Sa Hình

200 câu hỏi thi bằng lái xe A1 – Phần 3: Sa Hình gồm 35 câu hỏi các tình huống giao thông thực tế trên sa hình. Phần này khá thú vị, anh/chị cố gắng học hiểu để tham gia giao thông an toàn.

giải sa hình

Nguyên tắc nhường đường trên sa hình. Theo thứ tự:

 1. Xe đã vào giao lộ
 2. Xe ưu tiên: Xe cứu hỏa > Xe quân sự, xe công an > Xe cứu thương.
 3. Xe trên đường ưu tiên.
 4. Xe bên phải không vướng xe khác (nhường xe bên phải).
 5. Xe rẽ phải > xe đi thẳng > xe rẽ trái.

Đây là phần rất quan trọng. Với phương châm “Dạy lái xe an toàn”, chúng tôi sẽ giải thích thật là chi tiết để anh/chị có thể hiểu sâu, nhớ lâu, tham gia giao thông đúng luật.

Học xong nhớ: đăng ký thi bằng lái xe A1 tại Tp.HCM nha!

Chúng tôi sẽ giải thích kỹ mọi câu hỏi, nên học xong chắc chắn các anh/chị sẽ trở thành những người giỏi nhất trong ngày thi. Chúng ta bắt đầu:

Phần 3: Giải sa hình

Câu 166: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

487
 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
 4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

Đáp án: 2
Theo thứ tự:
1. Xe tải đi trên đường ưu tiên, đi thẳng.
2. Xe mô tô đi trên đường ưu tiên, rẽ trái.
3. Xe khách đi trên đường không ưu tiên, đi thẳng.
4. Xe con đi trên đường không ưu tiên, rẽ rái.

Câu 167: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

490
 1. Xe tải, xe con, mô tô.
 2. Xe con, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe tải.
 4. Xe con, mô tô, xe tải.

Đáp án: 3
Trong tình huống này, các xe cùng cấp, ưu tiên nhường cho xe bên phải. Theo thứ tự:
1. Xe mô tô mặc dù rẽ trái nhưng không phải nhường xe bên phải.
2. Xe con đi thẳng.
3. Xe tải rẽ trái.

Câu 168: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

492
 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án: 2
Xe mô tô gặp biển báo “STOP” nên dừng lại nhường đường cho xe con đi trước.

Câu 169: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

495
 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Đáp án: 2
Xe cứu thường là xe ưu tiên nên được đi trước mặc dù đang đi trên đường không ưu tiên.

Câu 170: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

499
 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô.

Đáp án: 1
Xe khách và xe con đèn xanh nên được đi.

Câu 171: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

503
 1. Xe khách, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.

Đáp án: 1
Ngã tư có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.
– Xe con rẽ phải trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh, đúng quy tắc giao thông.
– Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ cho rẽ trái, vi phạm.
– Xe tải rẽ trái vượt đèn đỏ, vi phạm.
– Xe mô tô rẽ phải trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ cho rẽ trái, vi phạm.

Câu 172: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

504
 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Đáp án: 3
Đường giao nhau cùng cấp không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, theo quy định phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Vì vậy, các xe đi theo thứ tự sau:
1. Xe mô tô không phải nhường xe bên phải.
2. Xe tải.
3. Xe khách.
4. Xe con.

Câu 173: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

505
 1. Xe tải.
 2. Xe con và mô tô.
 3. Cả ba xe.
 4. Xe con và xe tải.

Đáp án: 1
Có biển báo cấm dừng và đỗ, biển phụ hình “xe tải” đặt bên dưới biển chính. Vì vậy chỉ có xe tải đỗ vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 174: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

507
 1. Cả ba hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 3.
 3. Chỉ hướng 1.

Đáp án: 1
Hướng 2 cấm mô tô, không cấm xe gắn máy.
Hướng 3 cấm ô tô, cũng không cấm xe gắn máy.
Xe gắn máy đi được cả 3 hướng.

Câu 175: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

508
 1. Cả hai xe.
 2. Không xe nào vi phạm.
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
 4. Chỉ xe tải vi phạm.

Đáp án: 1
Có biển báo cấm dừng và đỗ, bên dưới biển có đặt biển phụ tác dụng “hướng phía trước và sau biển”. Vì vậy cả hai xe này đều vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 176: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

509
 1. Chỉ mô tô.
 2. Chỉ xe tải.
 3. Cả ba xe.
 4. Chỉ mô tô và xe tải.

Đáp án: 3
Có biển báo cấm dừng và đỗ, bên dưới biển có đặt biển phụ tác dụng “hướng phía trước và sau biển”. Vì vậy cả hai xe này đều vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 177: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

510
 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Đáp án: 2
Xe tải đi vào đường có đặt biển báo “Cấm ô tô kéo moóc”. Với lại, theo luật giao thông đường bộ ô tô không được kéo xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô. Vì vậy, xe tải kéo mô tô ba bánh là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 178: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

517
 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.

Đáp án: 2
Ngã tư có tín hiệu đèn. Xe con và mô tô đều đèn xanh. Theo quy tắc thì mô tô rẽ phải nên được đi trước, xe con rẽ trái đi sau.

Câu 179: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

520
 1. Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp.
 2. Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A).
 3. Xe con (A), xe con (B), mô tô + xe đạp.
 4. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

Đáp án: 4
Nơi giao nhau cùng cấp, các xe đi theo thứ tự:
1. Xe mô tô và xe đạp không phải nhường cho xe ở bên phải.
2. Xe con (A) đi thẳng.
3. Xe con (B) rẽ trái.

Câu 180: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

525
 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án: 1
Nơi ngã tư có đặt biển báo phân biệt đường ưu tiên và không ưu tiên, bên dưới biển phụ chỉ “Hướng đường ưu tiên”. Xe mô tô đi trên đường ưu tiên và đúng hướng đường ưu tiên nên được quyền đi trước.

Câu 181: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

527
 1. Xe khách.
 2. Mô tô.
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô.

Đáp án: 3
Trong tình huống giao thông này có vạch kẻ đường liền, không cho phép các xe được đè qua vạch, lấn làn đường. Vì vậy xe con quay đầu là vi phạm quy tắc giao thông. Xe khách đi thẳng, xe mô tô vượt bên trái xe khách là đúng quy tắc giao thông.

Câu 182: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

528
 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Đáp án: 3
Nơi giao nhau có người điều khiển giao thông, theo quy định thì người điều khiển giao thông giơ tay thẳng đứng báo hiệu cho tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 183: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

529
 1. Mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe.

Đáp án: 3
Người điều khiển giao thông dang ngang hai tay báo hiệu cho người tham gia giao thông phía bên tay phải và bên tay trái người điều khiển được đi, phía trước và phía sau người điều khiển dừng lại. Vì vậy xe tải và mô tô được đi, xe con dừng lại.

Câu 184: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

538
 1. Chỉ xe khách, mô tô.
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đáp án: 2
Nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn. Các xe phải tuân thủ quy tắc như sau:
– Xe khách và mô tô ở làn đường có tín hiệu đèn màu đỏ, phải dừng lại.
– Xe tải và xe con chạy trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh và đi đúng hướng.
Vì vậy, tất cả các xe đều chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Câu 185: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

539
 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.

Đáp án: 3
– Hướng số 2 có biển “Cấm mô tô” nên mô tô không được vào.
– Hướng số 3 có biển “Cấm xe ô tô”, biển này không cấm xe mô tô nên mô tô được vào.

Câu 186: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

540
 1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Đáp án: 2
Nơi giao nhau có xe ưu tiên (xe công an và xe quân sự có quyền ưu tiên ngang nhau) và cũng có biển báo phân biệt đường ưu tiên và đường không ưu tiên. Thứ tự các xe đi như sau:
1. Xe quân sự đi trên đường ưu tiên, đi thẳng, không phải nhường đường cho xe bên phải.
2. Xe công an rẽ trái, phải nhường đường cho xe quân sự bên phải.
3. Xe con và xe mô tô đi thẳng.

Anh/chị lưu ý! Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn nói rằng xe quân sự được ưu tiên hơn xe công an. Nếu không nói rõ anh/chị sẽ hiểu sai. Theo Điều 22, khoản 1, mục b) của luật giao thông đường bộ Việt Nam thì xe quân sự và xe công an có quyền ưu tiên ngang nhau. Vì vậy, cần phải xem xét thêm các điều kiện khác như đèn tín hiệu, đường ưu tiên, nhường bên phải, hướng chạy.

Câu 187: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

543
 1. Xe con (E), mô tô (C).
 2. Xe tải (A), mô tô (D).
 3. Xe khách (B), mô tô (C).
 4. Xe khách (B), mô tô (D).

Đáp án: 1
Trong trường hợp này, đường giao thông có biển chỉ dẫn đường dành cho các loại xe và vạch kẻ phân làn đường xe chạy.
Xe con (E) đi trong làn đường dành cho xe mô tô nên vi phạm.
Xe mô tô (C) đi trong làn đường dành cho xe ô tô nên vi phạm luôn.

Câu 188: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

548
 1. Xe con (B), mô tô (C).
 2. Xe con (A), mô tô (C).
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên.

Đáp án: 3
Xe con (E) đi trong làn đường dành cho xe mô tô nên vi phạm.
Xe mô tô (D) đi trong làn đường dành cho xe khách nên vi phạm.

Câu 189: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

556
 1. Cho phép.
 2. Không được vượt.

Đáp án: 2
Không được vượt xe ở nơi đường giao nhau nên xe của bạn không được vượt xe mô tô phía trước.

Câu 190: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

559
 1. Xe mô tô.
 2. Xe ô tô con.
 3. Không xe nào vi phạm.
 4. Cả hai xe.

Đáp án: 4
Nơi đường giao nhau có đặt biển báo “Các xe chỉ được đi thẳng”.
– Xe ô tô bật đèn báo chuyển hướng sang trái, vi phạm.
– Xe mô tô bật đèn báo chuyển hướng sang phải, vi phạm.

Câu 191: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

560
 1. Xe con.
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải.

Đáp án: 2
Nơi ngã tư có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.
– Xe khách và mô tô trên làn có tín hiệu đèn màu đỏ dừng lại.
– Xe con trên làn có tín hiệu đèn màu xanh, rẽ phải là đúng quy tắc giao thông.
– Xe tải đi trên làn có tín hiệu đèn màu xanh phải đi thẳng nhưng lại rẽ trái là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 192: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

561
 1. Xe tải, xe con.
 2. Xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải.

Đáp án: 3
– Mô tô và xe con ở làn đường có tín hiệu đèn màu xanh rẽ phải là đúng quy tắc giao thông.
– Xe khách đi thẳng ở làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ cho phép rẽ trái, vi phạm quy tắc giao thông.
– Xe tải rẽ trái vượt đèn đỏ là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 193: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

562
 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.

Đáp án: 2
– Xe con rẽ phải đi trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh là đúng quy tắc giao thông.
– Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ hướng rẽ trái, vi phạm.
– Xe tải và mô tô vượt đèn đỏ là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 194: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

565
 1. Xe tải, mô tô.
 2. Xe khách, mô tô.
 3. Xe tải, xe con.
 4. Mô tô, xe con.

Đáp án: 2
– Xe con rẽ phải đi trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh là đúng quy tắc giao thông.
– Xe khách đi thẳng trên làn đường có tín hiệu đèn màu xanh chỉ hướng rẽ trái, vi phạm.
– Xe tải và mô tô vượt đèn đỏ là vi phạm quy tắc giao thông.

Câu 195: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

567
 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 3
Nơi đường giao nhau có đặt biển “Giao nhau với đường ưu tiên” và biển phụ “Hướng đường ưu tiên”. Thứ tự các xe đi như sau:
1. Mô tô đi trên đường ưu tiên.
2. Xe con đi thẳng trên đường không ưu tiên.
3. Xe của bạn đi trên đường không ưu tiên, phải nhường cho xe con bên phải.

Câu 196: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

568
 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 2
Nơi giao nhau cùng cấp, thứ tự các xe đi như sau:
1. Xe con rẽ phải, không phải nhường xe bên phải.
2. Xe của bạn đi thẳng.
3. Xe mô tô rẽ trái.

Câu 197: Bạn xử lý thế nào trong trường hợp này?

572
 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.
 2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
 3. Tăng tốc độ, rẽ phải sau xe đạp.

Đáp án: 2
Luật giao thông đường bộ quy định trong khi chuyển hướng phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe đạp đang đi trên phần đường của họ. Ở tình huống giao thông này xe tải đã đi vào đường giao nhau. Vì vậy, xe của bạn phải giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.

Câu 198: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

592
 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.
 3. Cả hai xe đều đúng.

Đáp án: 1
Tại nơi giao nhau với đường sắt, khi đèn tín hiệu màu đỏ, các xe phải dừng lại trước vạch dừng.
– Xe mô tô dừng sau vạch dừng, vi phạm.
– Xe con dừng trước vạch dừng là đúng quy định.

Câu 199: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắt giao thông?

596
 1. Quan sát nếu thấy không có tàu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Đáp án: 2
Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.

Câu 200: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

600
 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
 2. Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Đáp án: 2
Tại nơi đường giao nhau thì không được vượt xe.
Trong tình huống này, giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.

Như vậy là anh/chị đã hoàn thành xong phần 3 – sa hình. Xem lại các phần trước:

Nếu đã ôn tập xong tài liệu 200 câu hỏi, thì anh/chị hãy vào bộ đề thi để luyện trước bài thi: 8 đề thi bằng lái xe A1

Chúc anh/chị và các bạn ôn tập tốt, thi tốt, tham gia giao thông đúng luật và an toàn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button