Menu Đóng

200 câu hỏi thi bằng lái xe A1 – Phần 2: Biển Báo

200 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 – Phần 2: Biển Báo gồm 65 câu hỏi về các biển báo giao thông cơ bản.

Biển báo giao thông

Phần biển báo tương đối dễ. Tuy nhiên, để các anh/chị hiểu sâu và tham gia giao thông đúng luật, chúng tôi cũng sẽ kèm giải thích chi tiết nhất có thể.

Học xong nhớ: đăng ký thi bằng lái xe A1 tại Tp.HCM nha!

Phần 2: Biển báo giao thông

Câu 101: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

309.jpg
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 3
Biển 1 cấm xe mô tô thì xe gắn máy vẫn được đi vào.
Biển 2 cấm xe ô tô, không cấm xe gắn máy.

Câu 102: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

310
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1
Biển 2 và 3 cấm ô tô, xe mô tô vào được.

Câu 103: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

311
 1. Không biển nào.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3
Biển 2 và 3 cấm ô tô, xe mô tô vào được.

Câu 104: Biển nào cấm quay đầu xe?

317
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.
 4. Cả hai biển.

Đáp án: 2
Chú ý! Luật mới quy định biển cấm rẽ trái (biển 1) vẫn được quay đầu.

Câu 105: Biển nào cấm xe rẽ trái?

318
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1

Câu 106: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

319
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 2

Câu 107: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

321
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1
Biển 3 chỉ cấm các loại xe ô tô.
Còn biển 1 và 2 thì cấm tất cả các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải luôn.

Câu 108: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

322
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1
Biển 3 chỉ cấm các loại xe ô tô.
Còn biển 1 và 2 thì cấm tất cả các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái luôn.

Câu 109: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

326
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 2

Câu 110: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

327
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 3
Biển 1: cấm rẽ trái, được quay đầu.
Biển 2: khu vực quay xe.

Câu 111: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

328
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1

Câu 112: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

329
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 2
Hỏi tên biển báo nên chỉ chọn Biển 2.

Câu 113: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

330
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 2.

Đáp án: 3
Hỏi về quy tắc nên chọn cả biển 1 và biển 2.
Biển 1: Đường cấm, các loại xe không được đi vào (trừ xe ưu tiên).
Biển 2: Cấm đi ngược chiều, các loại xe cũng không được đi vào khi thấy biển này (trừ xe ưu tiên).

Câu 114: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

333
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Đáp án: 2
Biển STOP tất cả các xe phải dừng lại nhường đường kể cả xe ưu tiên.

Câu 115: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

334
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1
Biển 1 cấm tất cả các loại xe đi vào trừ xe ưu tiên.

Câu 116: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

336
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và biển 2.

Đáp án: 4
Biển 1 và biển 2 là biển cấm xe ba bánh có động cơ nên xe xích lô vào được.

Câu 117: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

337
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 3
Biển 3 chỉ cấm xe xích lô (đạp), không cấm xe lam và xe xích lô có động cơ (gọi chung là xe ba bánh có động cơ).

Câu 118: Biển này có ý nghĩa như thế nào?

339
 1. Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.
 2. Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

Đáp án: 1
Biển tròn viền đỏ có ký hiệu số bên trong là biển tốc độ tối đa cho phép.

Câu 119: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

352
 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Đáp án: 2
Giải nghĩa biển báo:
Biển báo chính là biển cấm bóp còi.
Biển báo phụ 500m nằm giữa 2 mũi tên ý nghĩa là biển này có tác dụng trong phạm vi 500 mét tính từ nơi đặt biển.

Câu 120: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

353
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2
Biển phụ đặt dưới biển số 2 có hình xe mô tô. Ý nghĩa: Cấm xe mô tô đi vào.
Biển 1 và biển 3 là biển cấm ô tô con và xe tải nên xe mô tô vào được.

Câu 121: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

354
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 122: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

365
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 123: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

371
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 1
Cần suy nghĩ kỹ mới trả lời đúng.
Biển 1: nhường đường cho người đi bộ.
Biển 2: cấm người đi bộ.
Biển 3: đường chỉ dành cho người đi bộ.
Nhiều anh/chị sẽ chọn biển 1 và 3. Tuy nhiên, biển 3 là biển chỉ dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào nên không có cơ hội để nhường đâu! 🙂

Câu 124: Biển nào chỉ dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

372
 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3
Đã giải thích ở câu trên.

Câu 125: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

373
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 126: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

374
 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 4
Biển có dạng tam giác đều viền đỏ nền vàng là biển báo nguy hiểm. Cả 3 biển đều báo hiệu nơi giao nhau (với đường sắt, với đường ưu tiên, có tín hiệu đèn).

Câu 127: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

375
 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 128: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

376
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 129: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

377
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2
Biển 1: giao nhau với đường sắt có rào chắn.
Biển 3: giao nhau vuông gốc với đường sắt không có rào chắn.

Câu 130: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

378
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3
Biển 2 và biển 3.

Câu 131: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường bộ và đường sắt?

379
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 1
Biển 3 là biển giao nhau với đường tàu điện.

Câu 132: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

385
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2
Biển 1: giao nhau với đường không ưu tiên
Biển 3: bắt đầu đoạn đường ưu tiên.
Khi nhìn thấy 2 biển này, anh/chị hiểu rằng mình đang đi trên đường ưu tiên nên sẽ được ưu tiên qua nơi giao nhau.

Câu 133: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

386
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 1

Câu 134: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

387
 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 135: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

388
 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1
Biển 1: đường bị hẹp cả hai bên.
Biển 2: đường bị hẹp bên trái.

Câu 136: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

389
 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3
Nội dung câu hỏi đang hỏi về đường hẹp, chọn biển 2 và biển 3.

Câu 137: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

391
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 138: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

396
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2
Biển 1: được ưu tiên qua đường hẹp.
Biển 2: vào đường đôi (tức là báo hiệu đường đôi)
Biển 3: hết đường đôi.
Chỉ chọn biển 2 thôi.

Câu 139: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

397
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 3

Câu 140: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

399
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 141: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

400
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 142: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

401
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 143: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

402
 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.

Đáp án: 2
Biển 2: chú ý chướng ngại vật, vòng tránh sang 2 bên.
Biển 3: chú ý chướng ngại vật, vòng tránh sang bên trái.

Câu 144: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

415
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Đáp án: 2

Câu 145: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

416
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 146: Biển báo này có ý nghĩa gì?

424
 1. Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.
 2. Báo hiệu đường có gồ giảm tốc phía trước.

Đáp án: 2

Câu 147: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

436
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 3
Biển 1: hướng đi thẳng phải theo.
Biển 2: chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải.

Câu 148: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

437
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Đáp án: 1
Biển 1: hướng đi thẳng phải theo.
Biển 2: chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải.

Câu 149: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

438
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 2
Biển 1: hướng đi thẳng phải theo.
Biển 2: đường một chiều.

Câu 150: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

439
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1
Biển 1: Hết hạn chế tốc độ tối đa.
Biển 2: Hết mọi lệnh cấm.
Biển 3: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu.
Biết rằng biển 2 cũng bao gồm ý nghĩa hết hạn chế tốc độ tối đa. Nhưng câu hỏi chỉ hỏi tên của biển báo (trong ngoặc kép) nên chỉ chọn biển 1.

Câu 151: Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

440
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 2.

Đáp án: 4
Hiểu thật rõ ý nghĩa câu hỏi: Ý của câu hỏi là, trước đó có biển “Tốc độ tối đa cho phép”. Sau đó, chúng ta gặp biển 1, biển 2 hay biển 3 thì biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết hiệu lực?
Đó là biển 1 và biển 2:
– Biển 1: Hết hạn chế tốc độ tối đa.
– Biển 2: Hết mọi lệnh cấm (bao gồm lệnh hạn chế tốc độ tối đa).

Câu 152: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu”?

441
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 153: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

442
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 4
Biển 2: Hết mọi lệnh cấm, bao gồm hết cấm vượt.
Biển 3: Hết cấm vượt.
Hỏi về quy tắc giao thông, không hỏi tên biển báo (không có để trong ngoặc kép) nên chọn cả biển 2 và biển 3.

Câu 154: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

443
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 155: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

454
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Đáp án: 1
Biển 1: hình người hướng lên là chỉ dẫn qua cầu vượt.
Biển 2: hình người hướng xuống là chỉ dẫn qua hầm chui.

Câu 156: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

455
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Đáp án: 2
Biển 1: hình người hướng lên là chỉ dẫn qua cầu vượt.
Biển 2: hình người hướng xuống là chỉ dẫn qua hầm chui.

Câu 157: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

456
 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 158: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

458
 1. Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông.
 2. Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường.
 3. Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Đáp án: 3

Câu 159: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

462
 1. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.
 3. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Đáp án: 3
Biển 1: Báo hiệu cầu vượt liên thông.
Biển 2 và 3: Tuyến đường cầu vượt cắt qua.

Câu 160: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

478
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 2.

Đáp án: 4
Vạch trắng: Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.
Vạch vàng: hân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.

Câu 161: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

479
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Cả 3 vạch.

Đáp án: 2
Vạch vàng: phân chia hai chiều xe chạy.
Vạch liền: không lấn làn, không đè vạch.
Vạch đứt: cho đè vạch.

Câu 162: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

480
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 3.

Đáp án: 4
Vạch vàng: phân chia hai chiều xe chạy.

Câu 163: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

481
 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Đáp án: 1

Câu 164: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

483
 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và vạch 3.

Đáp án: 4
Vạch liền: không cho đè vạch.
Vạch đứt: cho đè vạch.

 Câu 165: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

486
 1. Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.
 2. Báo cho người điều khiển được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
 3. Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Đáp án: 1

Như vậy là anh/chị đã hoàn thành xong phần 2 – biển báo. Xem thêm các phần khác:

Nếu đã ôn tập xong tài liệu 200 câu hỏi, thì anh/chị hãy vào bộ đề thi để luyện trước bài thi: 8 đề thi bằng lái xe A1

Chúc anh/chị và các bạn ôn tập tốt, thi tốt, tham gia giao thông đúng luật và an toàn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button